​Azure AD app registratie aanmaken voor SSO ondersteuning

Maak je gebruik van Microsoft Azure AD (MS365) binnen jullie organisatie? Dan wordt daar waarschijnlijk ook het beheer van gebruikersaccounts geregeld. Het is mogelijk om voor het gebruikersbeheer van Kwibuss een koppeling te maken tussen Azure AD en Kwibuss. Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit inricht. 

Nieuwe registratie aanmaken

Ga naar portal.azure.com en open Azure Active Directory door met het zoekvak hierop te zoeken.

Ga in het menu naar App registrations.

Maak een nieuwe registratie aan met de knop.

Vul het formulier in en zorg dat de Redirect URI goed wordt ingevuld. Dit moet in het volgende formaat gebeuren:

waarbij [subdomein] wordt vervangen door jullie eigen subdomein.

De waardes Application (client) ID en Directory (tenant) ID zijn nodig voor Kwibuss. 

Client Secret aanmaken

Bij de nieuwe registratie dient via Certificates & secrets een nieuw client secret aangemaakt te worden. 

Kies een zo lang mogelijke termijn, SSO werkt niet meer als dit secret verloopt.

Kopieer de waarde onder SecretID. Deze heeft Kwibuss nodig om de koppeling werkend te maken.


Zoekwoorden: Microsoft Office 365, MS365, Azure AD

Heeft dit je vraag beantwoord? Dank je voor de feedback Er was een probleem bij het verzenden van je feedback. Probeer het later nog een keer.

Antwoord nog niet gevonden? Neem contact op Neem contact op