De basisbegrippen van Bieb

Om goed te kunnen starten met Bieb is het handig om de meest gebruikte begrippen te kennen. Dit gaat je helpen om de structuur van Bieb te begrijpen en het zo goed in te zetten voor kennisdeling en kwaliteit. Daar gaan we!

Overzicht

Op de hoofdpagina van Bieb zie je alle boeken en hoofdstukken. Hiermee organiseer je de Bieb. Dit overzicht is voor iedereen persoonlijk aan de hand van de documenten die iemand mag zien.

Boek & Hoofdstuk

In het overzicht wordt een Boek weergegeven in een vierkantje, met bovenaan de naam van het Boek. Je kunt de Bieb organiseren met Boektitels en hoofdstukken. Binnen elk boek kun je vervolgens documenten plaatsen.

Elk boek kan je voorzien van hoofdstukken. Het boek Veiligheid & Gezondheid kun je bijvoorbeeld onderverdelen in Geneesmiddelen, Voeding, Ziektebeleid & Infectieziekten en Ongevallen.

Document

In een document kun je beleid, werkinstructies en aantekeningen kwijt. Dit is de daadwerkelijke inhoud van het handboek. De tekstverwerker maakt het makkelijk om direct in Kwibuss te schrijven. En je kunt bij elk document bijlagen toevoegen.

Tekstverwerker

Met de tekstverwerker schrijf je documenten direct in Kwibuss, heel eenvoudig en met alle ruimte voor de inhoud. Je hebt ook de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen, zoals PDF's en Word-documenten.

Lees hoe je documenten schrijft in de tekstverwerker

Documentenlijst

Het totaaloverzicht van alle documenten in jullie Bieb. Hiermee houdt je grip op alles wat er in Bieb te vinden is, kun je zien welke documenten openbaar zijn en voor wie documenten zichtbaar zijn.

Kringen & Mensen

Geen onderdeel van Bieb, maar wel een belangrijk begrip om te kennen: Kringen. Met Kringen stroomlijn je alle informatie in Kwibuss. Mensen die iets gemeenschappelijks hebben breng je bij elkaar in Kringen. Vervolgens bepaal je via Kringen wie welk document mag zien. Daarnaast kun je individuele mensen Boekbeheerder of Biebbeheerder maken.

Documenten en Boeken delen buiten je organisatie

Standaard is Bieb alleen bedoeld voor intern gebruik. Zo kan iedereen met een account kan bij de informatie in Bieb. Wil je informatie delen met mensen buiten je organisatie, dan kun je dat doen door Documenten en Boeken te delen.

Lees hoe je een boek deelt met mensen buiten je organisatie

Biebbeheerders

De Biebbeheerders zijn verantwoordelijk voor het inrichten van Bieb. Ze mogen boeken toevoegen, documenten schrijven, boeken delen buiten de organisatie en nog meer. Dat mogen Biebbeheerders voor heel de Bieb.

Boekbeheerders

Met Boekbeheerders kun je de verantwoordelijkheid voor Bieb verdelen over meer mensen, zonder hen beheerder voor álle boeken en documenten te maken. Geef bijvoorbeeld Locatiemanagers hun eigen boek om in te richten en te delen met hun directe collega’s. Zo maak je de Bieb samen beter.

Zo kun je de verantwoordelijkheden verdelen met Boekbeheerders.

Proceseigenaren

Door een kwaliteitssysteem stromen verschillende processen en elk proces heeft vaak een eigen eigenaar. Een kwaliteitsmanager heeft andere documenten onder haar hoede dan een plaatsingsmedewerker of locatieleider. Met proceseigenaren ken je eenvoudig de juiste mensen toe aan elk proces.

Lees hoe je de Bieb beheert samen met proceseigenaren

Heeft dit je vraag beantwoord? Dank je voor de feedback Er was een probleem bij het verzenden van je feedback. Probeer het later nog een keer.

Antwoord nog niet gevonden? Neem contact op Neem contact op